Λογισμικό για την Επαγγελματική Εκπαίδευση

http://iasonas.cti.gr/

Λογισμικό για την Επαγγελματική Εκπαίδευση στους τομείς:

ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ
ΔΟΜΙΚΩΝ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΥΓΕΙΑΣ