Τροποποίηση Υ.Α. για αξιολόγηση

Το Υπουργείο γνωστοποιεί ότι τροποποιείται η Υ.Α. 12402/26-11-2014 και παρατείνεται η ημερομηνία καταχώρισης των αξιολογήσεων από όλους τους αξιολογητές στην πλατφόρμα αξιολόγησης μέχρι και τις 17/1/2015.

Για την απόφαση πατήστε εδώ.

Για τo Δελτίο Τύπου πατήστε εδώ.

Υπουργείο Παιδείας