Πανελλήνιο Συμπόσιο με θέμα: «Τόποι για Εμπειρίες Μάθησης: Έρευνα, Δημιουργία, Αλλαγή»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Θεσσαλονίκη, 12/12/2014

Το Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης του ΑΠΘ, σε συνεργασία με το Εργαστήριο Μεταβαλλόμενης Αρχιτεκτονικής, Κινητικών Συστημάτων και Ευφυών Περιβαλλόντων του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών στο Πολυτεχνείο Κρήτης διοργανώνουν Πανελλήνιο Συμπόσιο, με διεθνείς συμμετοχές, με τίτλο «Τόποι για Εμπειρίες Μάθησης: Έρευνα, Δημιουργία, Αλλαγή».

Το Συμπόσιο θα πραγματοποιηθεί στις 09 και 10 Ιανουαρίου 2015 στη Θεσσαλονίκη, στον Πύργο της Παιδαγωγικής Σχολής και στο Κέντρο Διάδοσης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων (ΚΕΔΕΑ) του Α.Π.Θ. Η έναρξη των εργασιών του Συμποσίου έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή 09 Ιανουαρίου 2015, ώρα 15:00, στο Αμφιθέατρο Ι του ΚΕΔΕΑ.

Το Συμπόσιο αποτελεί έναν «τόπο» συνάντησης και διεπιστημονικής αλληλεπίδρασης για ερευνητές από την Παιδαγωγική, την Αρχιτεκτονική, την Ψυχολογία, την Κοινωνική Γεωγραφία και την Κοινωνική Ψυχολογία που ασχολούνται με τη σχέση του παιδιού με το χώρο. Ο τόπος αποτελεί μια υποκειμενική εκδοχή του χώρου που περιβάλλει άμεσα το παιδί, συνδεδεμένη με τα συναισθήματα, τις επιθυμίες, τις επιλογές και τις δυνατότητές του. Ο τόπος αποκτά τη σημασία του μέσα από την αλληλεπίδραση τριών παραγόντων: του εαυτού, των άλλων και του περιβάλλοντος, υλικού και κοινωνικού.

Οι προσεγγίσεις για την ανθρωποκεντρική ποιότητα του χώρου και, ειδικότερα, για τον τόπο έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον αν μεταφερθούν στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού περιβάλλοντος. Ενταγμένος σε μια εκπαιδευτική δυναμική, ο χώρος αποκτά παιδαγωγική σημασία, τόσο επειδή περιέχει ένα απόθεμα πληροφορίας το οποίο αποτελεί ένα εν δυνάμει απόθεμα ερεθισμάτων μάθησης, όσο και γιατί η διαμόρφωση και η αισθητική του προσφέρουν την υλική βάση για την ανάπτυξη της επικοινωνίας και της αλληλεπίδρασης του παιδιού με το κοινωνικό περιβάλλον. Οι δυνατότητες αυτές συμβάλλουν στην απόκτηση δεξιοτήτων, στη διαμόρφωση μορφών συμπεριφοράς και, γενικότερα, στη διαδικασία ωρίμανσης του παιδιού.

Οι θεματικές ενότητες που θα αναπτυχθούν στο Συμπόσιο είναι: τόποι για εμπειρίες μάθησης στο σχολείο, τόποι για εμπειρίες μάθησης στον δημόσιο χώρο, εκπαιδευτικές παρεμβάσεις για τη διαμόρφωση τόπων μάθησης, διαδικασίες μάθησης σε εικονικά περιβάλλοντα, ψυχοκοινωνικές παράμετροι σε χώρους μάθησης, τέχνη και δημιουργία σε χώρους μάθησης.

Στο πρόγραμμα του Συμποσίου περιλαμβάνονται κεντρικές ομιλίες, ανακοινώσεις και εργαστήρια. Το Συμπόσιο θα κλείσει με ένα Στρογγυλό Τραπέζι στόχος του οποίου είναι να εντοπίσει, να καταγράψει και να αναλύσει τις διεπιστημονικές κατευθύνσεις στη συγκρότηση ενός νέου γνωστικού αντικειμένου και να βάλει τις βάσεις για τη συνέχιση της έρευνας σε διεθνές επίπεδο για το θέμα αυτό.

Στις εργασίες του Συμποσίου θα συμμετάσχουν ερευνητές/τριες από ελληνικά και ξένα Πανεπιστήμια, προσωπικότητες από τις επιστήμες της παιδαγωγικής, της ψυχολογίας, της αρχιτεκτονικής και της κοινωνιολογίας από την Ελλάδα και το εξωτερικό, εκπαιδευτικοί, μεταπτυχιακοί και προπτυχιακοί φοιτητές/τριες, κ.ά.

Οι επίσημες γλώσσες του συνεδρίου είναι η Ελληνική και η Αγγλική.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορεί κανείς να επισκεφτεί την ιστοσελίδα του Συμποσίου http://learningplaces.web.auth.gr ή να απευθυνθεί στα μέλη της Οργανωτικής Επιτροπής μέσα από την ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected]

Επικοινωνία με Δημοσιογράφους:

– Δημήτρης Γερμανός, Καθηγητής στο Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης της Παιδαγωγικής Σχολής του ΑΠΘ, 6974776450, [email protected]

– Αντώνης Λενακάκης, Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης της Παιδαγωγικής Σχολής του ΑΠΘ, [email protected]