Αποτελέσματα  Τοπικού  Προκριματικού  Διαγωνισμού  Εργαστηριακών  Δραστηριοτήτων ΕΚΦΕ Φθ/δας στα πλαίσια του EUSO 2015

εδώ