Διαύγεια

Αναρτήσεις στη Διαύγεια για: 1]ΔΔΕ Φθ/θας 2]Περιφερειακή Δ/νση Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας
3]Κεραμέως Νίκη Υπουργός Παιδείας. 4]Ζαχαράκη Σοφία Υφυπουργός Παιδείας

ΔΔΕ Φθιώτιδας

Θέμα: Απόφαση τοποθέτησης-διάθεσης Εκπαιδευτικών σε Σχολικές Μονάδες της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φθιώτιδας
Ημ/νια: 29/01/2020 15:12:29
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: 9ΤΥΒ46ΜΤΛΗ-ΔΡΞ
Θέμα: Απόφαση τοποθέτησης-διάθεσης Εκπαιδευτικών σε Σχολικές Μονάδες της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φθιώτιδας.
Ημ/νια: 29/01/2020 15:10:26
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: ΨΖΝΝ46ΜΤΛΗ-ΒΧΛ
Θέμα: Απόφαση τοποθέτησης-διάθεσης αναπληρωτών εκπαιδευτικών σε Σχολικές Μονάδες στο πλαίσιο του Έργου «Πληρωμή Αναπληρωτών και Ωρομισθίων Εκπαιδευτικών, καθώς και Ειδικού Εκπαιδευτικού και Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΕΠ-ΕΒΠ) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων» με κωδικό 2014ΣΕ04700000 (εθνικό σκέλος Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υ.ΠΑΙ.Θ.) και με κωδικό 2019ΣΕ44520000 (συγχρηματοδοτούμενο σκέλος Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υ.ΠΑΙ.Θ.).
Ημ/νια: 29/01/2020 15:07:46
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: 6ΞΕΧ46ΜΤΛΗ-62Υ
Θέμα: Αποδοχή παραίτησης αναπληρωτή εκπαιδευτικού μειωμένου ωραρίου
Ημ/νια: 29/01/2020 13:33:48
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: 6ΛΜΙ46ΜΤΛΗ-ΠΗΑ
Θέμα: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΠΟΠΗ
Ημ/νια: 29/01/2020 13:15:41
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: ΨΗΡΦ46ΜΤΛΗ-7ΡΤ
Θέμα: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΑΡΓΑΡΩΝΗ
Ημ/νια: 29/01/2020 13:13:07
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: ΨΧΦΗ46ΜΤΛΗ-ΒΞΝ
Θέμα: Αποδοχή παραίτησης αναπληρωτή εκπαιδευτικού μειωμένου ωραρίου
Ημ/νια: 29/01/2020 00:15:24
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: 6ΦΗ246ΜΤΛΗ-ΗΦΙ
Θέμα: Αποδοχή παραίτησης αναπληρωτή εκπαιδευτικού μειωμένου ωραρίου
Ημ/νια: 29/01/2020 00:14:42
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: ΨΑΩ746ΜΤΛΗ-8Η6
Θέμα: Αποδοχή παραίτησης αναπληρωτή εκπαιδευτικού μειωμένου ωραρίου
Ημ/νια: 29/01/2020 00:13:49
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: Ψ12Α46ΜΤΛΗ-ΘΚΟ
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΜΕΙΩΜΕΝΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ
Ημ/νια: 29/01/2020 00:12:57
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: 9ΣΩΘ46ΜΤΛΗ-4Χ6

Περιφερειακή Δ/νση Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας

Θέμα: Μετακίνηση εκπαιδευτικών και μαθητών στο πλαίσιο υλοποίησης του ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+
Ημ/νια: 29/01/2020 13:42:32
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: ΨΘΧ746ΜΤΛΗ-ΠΔΧ
Θέμα: Αναγνώριση συνάφειας Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) για μισθολογική εξέλιξη, σύμφωνα με το Ν.4354/2015
Ημ/νια: 29/01/2020 12:43:32
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: Ω20Ε46ΜΤΛΗ-2ΞΜ
Θέμα: Τροποποίηση απόφασης χορήγησης άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή
Ημ/νια: 29/01/2020 12:37:14
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: Ω7ΣΞ46ΜΤΛΗ-04Ξ
Θέμα: Απόσπαση εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ70 από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ της Περιφερειακής Διεύθυνσης Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας
Ημ/νια: 29/01/2020 11:23:44
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: ΩΤ8Μ46ΜΤΛΗ-ΩΓΚ
Θέμα: Ανάθεση στην Νίκη Π. Χαντζηαργυρίου για προϊόντα καφετέριας για τις ανάγκες της ΠΔΕ Στερεάς Ελλάδας.
Ημ/νια: 29/01/2020 11:19:14
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: ΨΔΤΩ46ΜΤΛΗ-ΡΚΥ
Θέμα: «Έγκριση εκπαιδευτικής εκδρομής-μετακίνησης της Γ΄ τάξης του ΓΕΛ Κάτω Τιθορέας στη Βουλγαρία».
Ημ/νια: 29/01/2020 10:15:34
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: ΨΠΧ946ΜΤΛΗ-10Ω
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΑΛΕC2420906001
Ημ/νια: 28/01/2020 11:51:13
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: Ψ9Ο846ΜΤΛΗ-8ΗΟ
Θέμα: Ανάθεση στην εταιρία «ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε..» για υλικά τροφοδοσίας για τις ανάγκες της ΠΔΕ Στερεάς Ελλάδας.
Ημ/νια: 28/01/2020 09:31:42
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: ΩΣΗΓ46ΜΤΛΗ-ΟΝΑ
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΑΛΕ C2420906001
Ημ/νια: 28/01/2020 09:09:34
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: ΩΛΞΣ46ΜΤΛΗ-12Λ
Θέμα: 2η Συμπληρωματική απόφασης έγκρισης Ολιγομελούς Τμήματος Σχολικής Μονάδας ΕΑΕ
Ημ/νια: 27/01/2020 12:32:39
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: 64ΕΜ46ΜΤΛΗ-Μ7Ψ

ΚΕΡΑΜΕΩΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Θέμα: ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΤΕΛΟΣ ΕΤΟΥΣ 2019 Ε.Φ 1019-204 Α.Λ.Ε. 2420401001, 2001, 3001, 5001 KAI 7002.
Ημ/νια: 29/01/2020 15:37:36
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: Ω2ΒΧ46ΜΤΛΗ-Δ86
Θέμα: Ορισμός του Προέδρου του Ινστιτούτου Εκπαι- δευτικής Πολιτικής στη Θέση του Αντιπροέδρου της Αρχής Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.).
Ημ/νια: 29/01/2020 14:45:49
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: ΩΘΑΜ46ΜΤΛΗ-6ΒΖ
Θέμα: Πρόσληψη τεσσάρων (4) εκπαιδευτικών, κλάδων/ειδικοτήτων ΠΕ02, ΠΕ04.04, ΠΕ05 και ΠΕ78, ως προσωρινών αναπληρωτών, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για τη στελέχωση των τμημάτων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που λειτουργούν στην Μονάδα Απεξάρτησης «18 Άνω» του Ψ.Ν.Α., για το διδακτικό έτος 2019-2020.
Ημ/νια: 29/01/2020 13:22:55
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: ΨΞΓΟ46ΜΤΛΗ-ΘΑ1
Θέμα: Έγκριση απολογισμών οικονομικών ετών 2016 – 2019 του ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ
Ημ/νια: 29/01/2020 11:57:27
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: ΨΤΜΤ46ΜΤΛΗ-71Τ
Θέμα: Έγκριση Προϋπολογισμού Οικ. έτους 2020 της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Φλώρινας
Ημ/νια: 29/01/2020 11:55:11
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: 6ΞΥΚ46ΜΤΛΗ-ΙΝ8
Θέμα: Έγκριση Προϋπολογισμού Οικ. έτους 2020 της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Σερρών
Ημ/νια: 29/01/2020 11:50:34
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: 6Μ1546ΜΤΛΗ-4ΟΧ
Θέμα: Αυξομείωση πιστώσεων από τον ΑΛΕ 2120201001 του Ε.Φ. 1019-206-0000000 στον ΑΛΕ 2120201001 του Ε.Φ. 1019-101-0000000 και 1019-202-0000000
Ημ/νια: 29/01/2020 11:49:45
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: 6ΤΤΕ46ΜΤΛΗ-ΖΡΕ
Θέμα: Έγκριση Προϋπολογισμού Οικ. έτους 2020 της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Ρόδου
Ημ/νια: 29/01/2020 11:46:10
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: Ψ7ΙΨ46ΜΤΛΗ-0ΧΟ
Θέμα: Έγκριση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 της Δημόσιας Βιβλιοθήκης Μουζακίου
Ημ/νια: 29/01/2020 11:41:42
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: Ω35Τ46ΜΤΛΗ-2ΙΙ
Θέμα: Έγκριση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 της Δημόσιας Βιβλιοθήκης Μολάων «Ρουμάνειος»
Ημ/νια: 29/01/2020 11:37:27
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: ΩΑ8546ΜΤΛΗ-4Μ0

ΖΑΧΑΡΑΚΗ ΣΟΦΙΑ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Θέμα: «Ανάκληση της αριθ. 1911/Η2/8-1-2020 (ΑΔΑ: 951646ΜΤΛΗ-Μ93) Υπουργικής Απόφασης έγκρισης μετακίνησης εκτός έδρας της Eθνικής Επιθεωρήτριας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των Ευρωπαϊκών Σχολείων, κας Μαργαρίτας Καλογρίδου, κατόπιν αίτησής της»
Ημ/νια: 29/01/2020 13:08:03
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: 6ΠΘΨ46ΜΤΛΗ-Υ72
Θέμα: Έγκριση εκμίσθωσης γεωργικού κλήρου Σχολικής Εφορείας του 2/θέσιου Μειονοτικού Δημοτικού Σχολείου Κρεμαστής Ν. Ξάνθης
Ημ/νια: 29/01/2020 11:35:14
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: ΨΘ6946ΜΤΛΗ-5Σ4
Θέμα: Χορήγηση συνδικαλιστικής άδειας
Ημ/νια: 28/01/2020 10:34:53
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: ΨΥΤ846ΜΤΛΗ-ΦΓ8
Θέμα: ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΛΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Ε.Α.Τ.Ε.)
Ημ/νια: 27/01/2020 13:25:56
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: ΩΦΟΡ46ΜΤΛΗ-848
Θέμα: Ανασυγκρότηση Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε. Αττικής
Ημ/νια: 27/01/2020 10:02:30
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: ΩΔ2Χ46ΜΤΛΗ-ΩΞ0
Θέμα: Τροποποίηση/απενεργοποίηση αίτησης-δήλωσης προτιμήσεων περιοχών για μόνιμο διορισμό μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού.
Ημ/νια: 24/01/2020 16:02:39
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: Ψ48246ΜΤΛΗ-94Ω
Θέμα: Έγκριση Υπερωριακής απασχόλησης του εκπαιδευτικού προσωπικού που επιλέχθηκε για να παρέχει υπερωριακή απασχόληση στα τμήματα Δ/θμιας Εκπ/σης που λειτουργούν στους χώρους της Μονάδας Απεξάρτησης «18 ΑΝΩ».
Ημ/νια: 24/01/2020 14:58:33
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: 9ΨΞ746ΜΤΛΗ-5ΓΡ
Θέμα: Ορισμός μελών ομάδας εργασίας έγκρισης Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων στο Γραφείο Συντονιστή Εκπαίδευσης Βερολίνου για το σχολικό έτος 2019-2020
Ημ/νια: 23/01/2020 14:09:16
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: Ψ00846ΜΤΛΗ-ΓΧΧ
Θέμα: Ορισμός μελών ομάδας εργασίας έγκρισης Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων στο Γραφείο Συντονιστή Εκπαίδευσης Γιοχάνεσμπουργκ για το σχολικό έτος 2019-2020
Ημ/νια: 23/01/2020 14:05:32
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: 9ΓΙΝ46ΜΤΛΗ-1ΗΡ
Θέμα: ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
Ημ/νια: 21/01/2020 11:47:30
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: 6ΖΤ146ΜΤΛΗ-ΛΞ1

ΔΙΓΑΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Θέμα: Συγκρότηση Επιτροπής Ελέγχου Κοστολόγησης Διδακτικών Συγγραμμάτων.
Ημ/νια: 21/01/2020 14:38:27
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: 9Ρ0Η46ΜΤΛΗ-2ΗΡ
Θέμα: «Υπαγωγή του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης της Σχολής Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στις διατάξεις του άρθρου 46 του ν.4485/17(Α΄114».
Ημ/νια: 16/01/2020 12:01:53
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: 60ΙΓ46ΜΤΛΗ-Α0Φ
Θέμα: ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Ημ/νια: 14/01/2020 12:13:10
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: ΨΧΜΒ46ΜΤΛΗ-ΡΦ6
Θέμα: ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Ημ/νια: 14/01/2020 12:08:20
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: ΩΤ3Π46ΜΤΛΗ-ΗΒΛ
Θέμα: ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Ημ/νια: 14/01/2020 12:05:19
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: 6ΜΜΞ46ΜΤΛΗ-0ΦΓ
Θέμα: ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑ
Ημ/νια: 14/01/2020 12:00:21
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: ΩΝ7Π46ΜΤΛΗ-ΛΩΚ
Θέμα: ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑ
Ημ/νια: 14/01/2020 11:57:51
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: 60ΣΔ46ΜΤΛΗ-Σ4Κ
Θέμα: ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑ
Ημ/νια: 14/01/2020 11:54:45
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: ΨΒΞΜ46ΜΤΛΗ-ΗΚΑ
Θέμα: ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑ
Ημ/νια: 14/01/2020 11:52:21
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: 6ΠΩΞ46ΜΤΛΗ-ΜΞΨ
Θέμα: ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΕΚΠΑ
Ημ/νια: 14/01/2020 11:49:38
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: 6Ο3Κ46ΜΤΛΗ-ΚΜΚ

 

Print Friendly, PDF & Email