ΑΣΕΠ

ΑΣΕΠ: οι ορθές απαντήσεις στις ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών (ΠΡΟΚ. 3Π/2008)

ΑΣΕΠ:ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ (ΠΡΟΚ. 2Π/2008

ΑΣΕΠ:Ποσοστό συμμετοχής και θέματα Β’ Θεματικής Ενότητας (ΠΡΟΚ. 3Π/2008)

ΑΣΕΠ [2Π/2008 ]: Ποσοστό συμμετοχής και θέματα Β’ Θεματικής Ενότητας

Ποσοστό συμμετοχής και θέματα Α’ Θεματικής Ενότητας (ΠΡΟΚ. 3Π/2008)

ΑΣΕΠ εκπαιδευτικών: Θέματα Α [2Π/2008]

Καθορισμός αποζημίωσης μελών επιτροπών και λοιπών προσώπων που μετέχουν στις διαδικασίες του Α.Σ.Ε.Π. για διορισμούς ή προσλήψεις στο δημόσιο τομέα.

Το ΦΕΚ για το διαγωνισμό του ΑΣΕΠ για εκπαιδευτικούς ΠΕ01-05-06-07-09-10-11-13-19-20-32-33-34-60 [2,8MB]

Το ΦΕΚ για το διαγωνισμό του ΑΣΕΠ για εκπαιδευτικούς ΠΕ02-03-04-08-15-70 [2,8MB]

Ολά τα απαραίτητα έντυπα και οι οδηγίες συμπλήρωσης για το διαγωνισμό εκπαιδευτικών του ΑΣΕΠ. (Προθεσμία:23 Οκτωβρίου έως και 11 Νοεμβρίου 2008)

Θέσεις, Ύλη και Προσόντα Διορισμού του γραπτού διαγωνισμού του ΑΣΕΠ εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των κλάδων: ΠΕ70, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04, ΠΕ08 και ΠΕ15

Θέσεις, Ύλη και Προσόντα Διορισμού του γραπτού διαγωνισμού του ΑΣΕΠ εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των κλάδων: ΠΕ60, ΠΕ01, ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ09, ΠΕ10, ΠΕ11, ΠΕ13, ΠΕ19, ΠΕ20, ΠΕ32, ΠΕ33 και ΠΕ34

Ποσοστό συμμετοχής και θέματα γραπτού διαγωνισμού Μουσικών

Καθορισμός θέσεων για διορισμό μονίμων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από πίνακες διοριστέων του ΑΣΕΠ τα σχολ. έτη 2009−2010 και 2010−2011.(ΦΕΚ)

Τα ΠΑΝΤΑ για το διαγωνισμό του ΑΣΕΠ 2006(Νομοθεσία , Θέματα , Απαντήσεις , Αποτελέσματα)

Τα ΠΑΝΤΑ για το διαγωνισμό του ΑΣΕΠ 2005 (Νομοθεσία , Θέματα , Απαντήσεις , Αποτελέσματα)

Τα ΠΑΝΤΑ για το διαγωνισμό του ΑΣΕΠ 2004 (Νομοθεσία , Θέματα , Απαντήσεις , Αποτελέσματα)

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.