Θέσεις μεταπτυχιακών προγραμμάτων στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

Υ.Α με Αριθ. 159789/ B7/2014
Καθορισμός αριθμού παρεχομένων θέσεων του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου για φοιτητές μεταπτυχιακών προγραμμάτων καθώς και μεταπτυχιακών φοιτητών μελών εκπαιδευτικού προσωπικού των ΤΕΙ για το ακαδημαϊκό έτος 2015−2016.

… αποφασίζουμε:
1. Τον καθορισμό του αριθμού των παρεχομένων θέσεων για φοιτητές μεταπτυχιακών προγραμμάτων του ΕΑΠ για το ακαδημαϊκό έτος 2015−2016 στις 5.210 οι οποίες κατανέμονται ανά Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών(Π.Μ.Σ.) ως ακολούθως :
Α. Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών Εκπαίδευση Ενηλίκων (215)
– Μεταπτυχιακή Ειδίκευση Καθηγητών Αγγλικής Γλώσσας (120)
– Μεταπτυχιακή Ειδίκευση Καθηγητών Γαλλικής Γλώσσας (70)
− Μεταπτυχιακή Ειδίκευση Καθηγητών Γερμανικής Γλώσσας (45)
– Σπουδές στην Εκπαίδευση (700)
– Σπουδές στην Ορθόδοξη Θεολογία (90)
Β. Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας Διασφάλιση Ποιότητας (370)
– Διαχείριση Αποβλήτων (280)
– Διαχείριση Τεχνικών Έργων (320)
– Κατάλυση και Προστασία του Περιβάλλοντος (45)
– Μεταπτυχιακές Σπουδές στα Μαθηματικά (90)
– Μεταπτυχιακή Ειδίκευση Καθηγητών Φυσικών Επιστημών (60)
− Μεταπτυχιακή Εξειδίκευση στα Πληροφοριακά Συστήματα (100)
– Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός έργων Υποδομής (120)
– Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Πόλεων και Κτιρίων (140)
– Προχωρημένες Σπουδές στη Φυσική (30)
– Σεισμική Μηχανική και Αντισεισμικές Κατασκευές (85)
–Τεχνολογία Υλικού και Λογισμικού(90)
Γ. Σχολή Κοινωνικών Επιστημών
ΚΟΙΝΟ Π.Μ.Σ. Διοίκηση Επιχειρήσεων ΜΒΑ (450)
– Διοίκηση Μονάδων Υγείας (395)
– Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων (400)
– Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων (390)
– Τραπεζική (455)
Δ. Σχολή Εφαρμοσμένων Τεχνών
Γραφικές Τέχνες − Πολυμέσα (60)
– Σχεδιασμός Φωτισμού − Πολυμέσα (60)
− Ακουστικός Σχεδιασμός και Πολυμέσα (30)
2. Τον καθορισμό 521 θέσεων (ποσοστό 10%) επιπλέον των ανωτέρω 5.210 θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητών για μέλη του εκπαιδευτικού προσωπικού των
ΤΕΙ που δεν κατέχουν μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών (ΜΔΕ), οι οποίες κατανέμονται αναλογικά στα Π.Μ.Σ. με απόφαση της Δ.Ε. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 6 Οκτωβρίου 2014
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ

© 2014, edunews.gr. Για την αναδημοσίευση της είδησης από άλλες ιστοσελίδες είναι απαραίτητη η αναφορά του link προς το άρθρο του edunews.gr

Print Friendly, PDF & Email