Τροποποίηση του Π.Δ. 318/1992 (Α΄161) περί αξιολόγησης των ουσιαστικών προσόντων του προσωπικού των δημοσίων υπηρεσιών

Θέμα: Τροποποίηση του Π.Δ. 318/1992 (Α΄161) περί αξιολόγησης των ουσιαστικών προσόντων του προσωπικού των δημοσίων υπηρεσιών και των Ν.Π.Δ.Δ.»

Σας κοινοποιούμε το με Α.Π. ΔΙΔΑΔ/Φ.32.11/645/ οικ.20907/27.08.2014 (ΑΔΑ: 71Ψ6Χ-Μ5Λ) έγγραφο της Δ/νσης Διοίκησης Ανθρωπίνου Δυναμικού της Γενικής Δ/νσης Κατάστασης Προσωπικού του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, με θέμα: «Εφαρμογή διατάξεων το Π.Δ. 318/1992 (Α’ 161) περί αξιολόγησης των ουσιαστικών προσόντων του προσωπικού των δημοσίων υπηρεσιών και των ν.π.δ.δ.» για ενημέρωση σας.

Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης
Π. Τριανταφυλλοπούλου

Η ΑΔΑ ΕΔΩ

© 2014, edunews.gr. Για την αναδημοσίευση της είδησης από άλλες ιστοσελίδες είναι απαραίτητη η αναφορά του link προς το άρθρο του edunews.gr