Ενημέρωση σχετικά με το Πρόγραμμα Εξετάσεων

ΘΕΜΑ: «Ενημέρωση σχετικά με το Πρόγραμμα Εξετάσεων»

Μετά την υπ΄ αριθμ. 72468/Γ2/09-05-2014 εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ., με θέμα
«Πρόγραμμα εξετάσεων σχολικού έτους 2013-2014», σας ενημερώνουμε για τα ακόλουθα:
Σε εξαιρετικές περιπτώσεις δύνανται οι Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης, μετά από εισήγηση των Διευθυντών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, να προβούν στις αναγκαίες ενέργειες για τη διευθέτηση τυχόν προβλημάτων που μπορεί να προκύψουν αναφορικά με την κατάρτιση του προγράμματος και τη διενέργεια των ενδοσχολικών εξετάσεων των Γυμνασίων και Λυκείων της χώρας.
Σημειώνεται ότι μέχρι τη Δευτέρα 30 Ιουνίου 2014: α) για τα Γυμνάσια να έχουν ολοκληρωθεί όλες οι διαδικασίες (έκδοση αποτελεσμάτων, υποβολή αιτήσεων για αναβαθμολόγηση) και β) για την Α΄, Β΄ τάξη των Ημερησίων ΓΕ.Λ., ΕΠΑ.Λ. και την Α΄, Β΄, Γ΄ τάξη των Εσπερινών ΓΕ.Λ., ΕΠΑ.Λ. να έχει ολοκληρωθεί η έκδοση των αποτελεσμάτων.

Υπουργείο Παιδείας

© 2014, edunews.gr. Για την αναδημοσίευση της είδησης από άλλες ιστοσελίδες είναι απαραίτητη η αναφορά του link προς το άρθρο του edunews.gr

Print Friendly, PDF & Email