Οδηγίες για την κινητικότητα του προσωπικού της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που έχει τεθεί σε διαθεσιμότητα

Διαδικασία κινητικότητας (άρθρο 91 ν. 4172/2013) του προσωπικού της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, το οποίο έχει τεθεί σε διαθεσιμότητα κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 82 του ν. 4172/2013, όπως ισχύει.

      • Παραρτήματα Εγκυκλίου:
      • Παράρτημα: Έντυπo Αίτησης – Υπεύθυνης Δήλωσης και Οδηγίες Συμπλήρωσης προς τους αιτούντες υπαλλήλους ΠΕ κατηγορίας

© 2013, edunews.gr. Για την αναδημοσίευση της είδησης από άλλες ιστοσελίδες είναι απαραίτητη η αναφορά του link προς το άρθρο του edunews.gr