Εγκύκλιος σχετικά με την αναγραφή του βαθμού του απολυτηρίου και του πτυχίου

Κατόπιν τηλεφωνικών ερωτημάτων σχετικά με την αναγραφή του βαθμού του απολυτηρίου και του πτυχίου με τον ακριβή αριθμητικό βαθμό με δύο δεκαδικά ψηφία, σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, στη Γ΄ τάξη του Ημερήσιου και στη Δ΄ Εσπερινού Γενικού Λυκείου ο Γενικός Μέσος Όρος (Γ.Μ.Ο.) προκύπτει από το Μ.Ο. των βαθμών ετήσιας επίδοσης του μαθητή όλων των γραπτώς εξεταζόμενων μαθημάτων και εκφράζεται με προσέγγιση δεκάτου. Επιπλέον, σύμφωνα με το άρ. 37 του Π.Δ. 60/2006: «1.Όπου στις διατάξεις του παρόντος Διατάγματος αναφέρεται υπολογισμός βαθμού με προσέγγιση δεκάτου, νοείται ότι στις περιπτώσεις που κατά τον υπολογισμό του βαθμού προκύπτουν περισσότερα του ενός δεκαδικά ψηφία τότε, αν το δεύτερο δεκαδικό ψηφίο είναι ίσο ή μεγαλύτερο του πέντε (5), το πρώτο δεκαδικό ψηφίο προσαυξάνεται στο αμέσως επόμενο παραλειπομένων των λοιπών και αν είναι μικρότερο του πέντε (5), παραλείπονται όλα τα υπόλοιπα πλην του πρώτου δεκαδικά ψηφία». Επίσης, σύμφωνα με το άρ. 31 του ιδίου Π.Δ.: «Ο βαθμός Απολυτηρίου του Ενιαίου Λυκείου είναι ο Γ.Μ.Ο της Γ΄ τάξης. Το απολυτήριο του Ενιαίου Λυκείου εκδίδεται μια φορά και δεν αλλάζει».

Υπ. Παιδείας, 19085/Γ2/13-212-2013

© 2013, edunews.gr. Για την αναδημοσίευση της είδησης από άλλες ιστοσελίδες είναι απαραίτητη η αναφορά του link προς το άρθρο του edunews.gr