Υποχρεωτική αυτεπάγγελτη αναζήτηση πιστοποιητικών -βεβαιώσεων αρμοδιότητας του Υ.ΠΑΙ.Θ.

Στο πλαίσιο της εφαρμογής της υπ’ αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1./24247/3-9-2013 (Φ.Ε.Κ. 2255 Β΄) Κ.Υ.Α., για την υποχρεωτική αυτεπάγγελτη αναζήτηση πιστοποιητικών-βεβαιώσεων αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, σας ενημερώνουμε ότι τα αιτήματα για αναζήτηση πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων σπουδών που αποστέλλονται στην Υπηρεσία σας, λόγω αρμοδιότητας, πρέπει να διαβιβάζονται στις οικείες σχολικές μονάδες, προκειμένου να εκδίδουν τα ζητούμενα έγγραφα και εν συνεχεία, κατόπιν λήψης των εν λόγω εγγράφων από την Υπηρεσία σας, να αποστέλλονται αρμοδίως.

Υπ. Παιδείας

© 2013, edunews.gr. Για την αναδημοσίευση της είδησης από άλλες ιστοσελίδες είναι απαραίτητη η αναφορά του link προς το άρθρο του edunews.gr