Πόσες ώρες Project μπορεί να πάρει η κάθε ειδικότητα

Στην εγκύκλιο για τον υπολογισμό των κενών και των πλεονασμάτων αναφέρεται:
Στη στήλη «Ώρες Project», θα αναγραφεί ο απαιτούµενος αριθµός ωρών για το Project.
Για τον υπολογισµό των ωρών Project για τη νέα σχολική χρονιά, να ληφθούν υπόψη τα εξής:
Έκαστο τµήµα Project θα ανατίθεται σε έναν µόνο εκπαιδευτικό (η συνδιδασκαλία θα καταργηθεί)
– Η ανάθεση του Project θα γίνεται υποχρεωτικά τελευταία και αφού θα έχουν ολοκληρωθεί οι αναθέσεις όλων των άλλων µαθηµάτων
– Θα υπάρχει η δυνατότητα ανάθεσης έως και δύο το πολύ τµηµάτων Project ανά εκπαιδευτικό οποιασδήποτε ειδικότητας, µε εξαίρεση τους εκπαιδευτικούς των ειδικοτήτων ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04.01, ΠΕ04.02, ΠΕ04.03, ΠΕ04.04 και ΠΕ04.05, στους οποίους θα επιτρέπεται η ανάθεση ενός µόνο τµήµατος Project

Καλοδήμος Δ.

© 2013, edunews.gr. Για την αναδημοσίευση της είδησης από άλλες ιστοσελίδες είναι απαραίτητη η αναφορά του link προς το άρθρο του edunews.gr