Σχολικά βιβλία Γ/σιου, Λυκείου, ΕΠΑΛ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ

https://publications.cti.gr/2018-19/gymnasio-18-19

http://ebooks.edu.gr/new/classcoursespdf.php?classcode=DSGYM-A

http://ebooks.edu.gr/new/classcoursespdf.php?classcode=DSGYM-B

http://ebooks.edu.gr/new/classcoursespdf.php?classcode=DSGYM-C

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-C201/296/2071,7277/
ΛΥΚΕΙΟ

https://publications.cti.gr/2018-19/likeio-18-19

http://ebooks.edu.gr/new/classcoursespdf.php?classcode=DSGL-A

http://ebooks.edu.gr/new/classcoursespdf.php?classcode=DSGL-B

http://ebooks.edu.gr/new/classcoursespdf.php?classcode=DSGL-C

ΕΠΑΛ

https://publications.cti.gr/2018-19/epal-18-19

http://ebooks.edu.gr/new/class-main.php?classcode=DSEPAL-A

http://ebooks.edu.gr/new/class-main.php?classcode=DSEPAL-B

http://ebooks.edu.gr/new/class-main.php?classcode=DSEPAL-C

© 2018, edunews.gr. Για την αναδημοσίευση της είδησης από άλλες ιστοσελίδες είναι απαραίτητη η αναφορά του link προς το άρθρο του edunews.gr