Αξιολόγηση μαθητών Γενικού Λυκείου

ΘΕΜΑ: Γνωστοποίηση Δημοσίευσης Νόμου στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης

Σχετ.: Το με αρ. πρωτ. 84049/Δ2/22-05-2018 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ.
Σας γνωστοποιούμε ότι στο ΦΕΚ Α΄ 91/22-05-2018 δημοσιεύτηκε ο νόμος υπ’ αριθμ.
4540/2018.
Το άρθρο 39 του ανωτέρω νόμου Τροποποίηση του π.δ. 46/2016 (Α’ 74) αφορά ζητήματα
αξιολόγησης μαθητών Γενικού Λυκείου.
Παρακαλούνται οι Διευθυντές/ντριες των Γενικών Λυκείων να ενημερώνουν σχετικά τους/τις
εκπαιδευτικούς και τους/τις μαθητές/τριες και τους γονείς -κηδεμόνες τους.
Επισυνάπτεται το ανωτέρω ΦΕΚ

n4540_2018

© 2018, edunews.gr. Για την αναδημοσίευση της είδησης από άλλες ιστοσελίδες είναι απαραίτητη η αναφορά του link προς το άρθρο του edunews.gr