23-12| Έγκριση Προγραμμάτων Διαφυλικής Αγωγής

Θέμα: «Έγκριση Προγραμμάτων Διαφυλικής Αγωγής στα Σχολεία Β/θμιας Εκπ/σης της χώρας από την Ελληνική Εταιρεία Οικογενειακού Προγραμματισμού, Αντισύλληψης & Αναπαραγωγικής Υγείας»
Σχετ.: το με αρ. πρωτ. 167629/Δ2/10-10-2016 εισερχόμενο έγγραφο του οικείου Υπουργείου.
Απαντώντας στο από με αρ. πρωτ. 28/10-10-2016 έγγραφό σας και λαμβάνοντας υπόψη το με αρ. πρ. 46/24-11-2016 Απόσπασμα Πρακτικού το Δ.Σ. του Ι.Ε.Π., σας ενημερώνουμε ότι εγκρίνουμε την εφαρμογή των Προγραμμάτων Διαφυλικής Αγωγής, που προτίθεστε να υλοποιήσετε σε συνεργασία με το Κέντρο Οικογενειακού Προγραμματισμού της Β’ Μαιευτικής και Γυναικολογικής Κλινικής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, Αρεταίειο Νοσοκομείο στα Σχολεία Β/θμιας Εκπ/σης όλης της χώρας. Η έγκριση δίδεται για το σχολικό έτος 2016-2017.
Τα προγράμματα διάρκειας έως δύο διδακτικών ωρών, έχουν στόχο την ενημέρωση των μαθητών, των εκπαιδευτικών και των κηδεμόνων των μαθητών σε ζητήματα σεξουαλικής αγωγής με θεματικούς άξονες που σχετίζονται στα χαρακτηριστικά της εφηβείας (βιολογικές, συναισθηματικές, ψυχολογικές αλλαγές), στην ανατομία – φυσιολογία & υγιεινή του γεννητικού συστήματος, στην πρόληψη των πρόωρων σεξουαλικών επαφών, στην πρόληψη των σεξουαλικά μεταδιδόμενων νοσημάτων, σε θέματα αντισύλληψης κλπ .
Τα προγράμματα συντονίζονται από τον κ. Γεώργιο Κρεατσά, Καθηγητή Μαιευτικής-
Γυναικολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και τον κ. Νικόλαο Σαλάκο, Αναπληρωτή Καθηγητή Μαιευτικής-Γυναικολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, με εισηγητές την κ. Καλλιόπη Τσεμπέρη, Σύμβουλο της Εταιρείας και τα μέλη κ.κ. Π. Παναγόπουλο, Μιχάλη Καλοειδά, Θεόδωρο Καλαμπόκα, Ιωάννη Μπούτα, Φωτεινή Ανυφαντάκη, Βασιλική Δρεπανού, Λειϊλά Τοπ και Α. Σωτηριάδου.
Για πληροφορίες τα ενδιαφερόμενα σχολεία μπορούν να επικοινωνούν στο τηλέφωνο 210-7286332.

Η υλοποίηση των εν λόγω προγραμμάτων εγκρίνεται υπό τις εξής προϋποθέσεις:
1. Να υπάρχει προηγούμενη συνεννόηση με τα σχολεία και σύμφωνη γνώμη του/της Διευθυντή/ντριας και του Συλλόγου Διδασκόντων , ώστε να μην παρακωλύεται η εφαρμογή του ωρολογίου σχολικού προγράμματος. Η συνεργασία των Υπευθύνων Αγωγής Υγείας και Σχολικών Δραστηριοτήτων των οικείων Διευθύνσεων είναι απαραίτητη.
2. Η συμμετοχή των μαθητών/τριών στο πρόγραμμα είναι προαιρετική και χωρίς οικονομική επιβάρυνση. Επιπρόσθετα, για την συμμετοχή των μαθητών/τριών απαιτείται η έγγραφη συγκατάθεση των γονέων και κηδεμόνων αυτών.
3. Η υλοποίηση των προγραμμάτων να γίνεται παρουσία των εκπαιδευτικών των τάξεων των σχολείων που θα συμμετέχουν.
4. Να μην υπάρχει διανομή οποιουδήποτε υλικού, η οποία αφορά έμμεση ή άμεση διαφήμιση παροχής υπηρεσιών, ατόμων/ φορέων, καθώς και μη εγκεκριμένου από το ΥΠ.Π.Ε.Θ. υλικού. Παρακαλούμε, όπως μας κοινοποιηθούν τα αποτελέσματα των παρεμβάσεων της επιστημονικής ομάδας, στο τέλος του σχολικού έτους.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΠΑΝΤΗΣ

Μαρούσι, 21-12-2016

Αρ. Πρωτ. Φ13.1/218801/Δ2

© 2016, edunews.gr. Για την αναδημοσίευση της είδησης από άλλες ιστοσελίδες είναι απαραίτητη η αναφορά του link προς το άρθρο του edunews.gr