19-12-16 Το πρόγραμμα «ΠΡΟΣΕΧΩ-ΜΑΘΑΙΝΩ-ΝΟΙΑΖΟΜΑΙ» για κυκλοφοριακή αγωγή στη θάλασσα και στα Γυμνάσια

sunglasses 400px

19-12-16 Το πρόγραμμα «ΠΡΟΣΕΧΩ-ΜΑΘΑΙΝΩ-ΝΟΙΑΖΟΜΑΙ» για κυκλοφοριακή αγωγή στη θάλασσα και στα Γυμνάσια

Το Λιμενικό Σώμα- Ελληνική Ακτοφυλακή, μέσω της Διεύθυνσης Λιμενικής Αστυνομίας (ΔΛΑ), στο πλαίσιο της ενημέρωσης των πολιτών με σκοπό την προστασία της ανθρώπινης ζωής και τη μείωση των ατυχημάτων και των πνιγμών στη θάλασσα, ανέλαβε προ πενταετίας την πρωτοβουλία και εκπόνησε εκπαιδευτικό πρόγραμμα, ειδικά διαμορφωμένο για παιδιά των πρώτων τάξεων του Δημοτικού σχολείου, το οποίο φέρει τον τίτλο «ΠΡΟΣΕΧΩ-ΜΑΘΑΙΝΩ-ΝΟΙΑΖΟΜΑΙ».

Κύριο μέλημά του προγράμματος αποτελεί η ουσιαστική ενημέρωση των παιδιών για τους κινδύνους που εγκυμονεί η θάλασσα, τονίζοντας τη σημασία της πρόληψης, η οποία ως αποτέλεσμα της παιδείας, λειτουργεί σαν προστατευτική ασπίδα και ως εργαλείο γνώσης.

Το πρόγραμμα, όπως αρχικώς είχε εκπονηθεί το 2011 και παρουσιαζόταν, κατά τα προαναφερόμενα, μέχρι και το 2015, αποτελείτο από διαδραστικές οπτικοακουστικές παρουσίασεις (power-point) με φιγούρες ηρώων της Disney και λοιπών μορφών από ταινίες κινουμένων σχεδίων οι οποίες συμμετέχουν σε διάφορα σενάρια, τα οποία συνιστούν το κάθε ένα από αυτά και ένα ξεχωριστό εκπαιδευτικό αντικείμενο, κατά τη διάρκεια της παρουσίασης (π.χ. καπέλο, γυαλιά ηλίου, αντηλιακού, αποφυγή επικίνδυνων παιχνιδιών, όχι απομάκρυνση από τους γονείς, όχι φαγητό πριν το μπάνιο κ.λπ).

Όσον αφορά το τρέχον έτος (2016), η Υπηρεσία μας επέκτεινε ακόμα περισσότερο των επίμαχη δράση, αποστέλλοντας το πρόγραμμα σε 57 Λιμενικές Αρχές και παρέχοντας ανάλογες, κατά τα προμνημονευθέντα, οδηγίες. Η ειδοποιός διαφορά με τα προηγούμενα έτη ήταν ότι, αυτή τη φορά το πρόγραμμα απεστάλλη αναβαθμισμένο, κατά τέτοιο τρόπο ώστε να ανταποκρίνεται πλέον σε όλες τις τάξεις του Δημοτικού σχολείου, με προοπτική επέκτασης για την υπόλοιπη σχολική περίοδο και στις τάξεις του Γυμνασίου.

Με τη μεθοδολογία του υπόψη προγράμματος, το οποίο έχει εγκριθεί από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, παρέχεται στους συμμετέχοντες μαθητές η δυνατότητα να μάθουν παίζοντας, διασκεδάζοντας και συζητώντας τους βασικούς κανόνες συμπεριφοράς στη θάλασσα και στην παραλία, προκειμένου να προληφθούν ατυχήματα τα οποία λαμβάνουν χώρα κάθε καλοκαιρινή περίοδο. Επίσης, τους δίνεται η ευκαιρία να συνειδητοποιήσουν και να εμπεδώσουν την επιτακτική ανάγκη για ένα καθαρό περιβάλλον, επισημαίνοντας τους παράλληλα το σεβασμό που πρέπει να έχουν στην περιβαλλοντική αλυσίδα, μέρος της οποίας είναι και οι ίδιοι οι άνθρωποι. Η Διεύθυνση Λιμενικής Αστυνομίας (ΔΛΑ) σε συνεργασία με τον κοινωνικό μη κερδοσκοπικό οργανισμό με την επωνυμία «SAFE WATER SPORTS» (SWS), προέβη στη βελτίωση και αναμόρφωση του προγράμματος επιδιώκοντας – τη διεύρυνση και σε άλλες ομάδες – πέραν των μαθητών των δύο ή τριών τάξεων του Δημοτικού Σχολείου. Στο πλαίσιο αυτό, πέραν της προμνημονευθείσας παρουσίασης σε μορφή ppt, εκπονήθηκαν και άλλες ηλεκτρονικές παρουσιάσεις (pptx), ειδικά διαμορφωμένες η μεν πρώτη, για τις τάξεις της Γ’, Δ’, Ε’, και ΣΤ’ του Δημοτικού σχολείου και η δε δεύτερη, για τις τάξεις του Γυμνασίου. Οι παρουσιάσεις αυτές αποτελούνται από διαδραστικά εικονικά σενάρια σε παραλίες και θάλασσες με θαλάσσια μέσα αναψυχής, λουόμενους κ.λ.π., εντρυφώντας το ακροατήριο σταδιακά και κλιμακωτά, με κουίζ , παιχνίδια, ερωτήσεις – απαντήσεις κλπ, στην ασφάλεια στη θάλασσα και στην ασφαλή διενέργεια των θαλασσίων δραστηριοτήτων.

Πέραν των ανωτέρω, άλλος ένας αντικειμενικός σκοπός του προγράμματος είναι η καλλιέργεια θαλάσσιας κυκλοφοριακής αγωγής και γενικά ορθής συμπεριφοράς και τήρησης των κανόνων ασφαλείας κατά τη λήψη θαλάσσιου λουτρού.

Το πρόγραμμα διήρκεσε από την 25η Μαΐου έως και την 10η Ιουνίου του 2016, παρουσιάστηκε σε 09 δημοτικά σχολεία του Νομού Αττικής με την συμμετοχή και ενημέρωση 1348 παιδιών ενώ όσον αφορά την περιφέρεια, παρουσιάστηκε σε 203 δημοτικά σχολεία και συμμετείχαν- ενημερώθηκαν συνολικά 19052 παιδιά.

Το πρόγραμμα έτυχε ιδιαιτέρως θετικής ανταπόκρισης, τόσο από την πλευρά των εκπαιδευτικών όσο και από την πλευρά των μικρών μαθητών, οι οποίοι το παρακολούθησαν με μεγάλο ενδιαφέρον με την υποβολή καίριων και εύστοχων αποριών οι οποίες απαντήθηκαν από τους παρουσιαστές- στελέχη των συμμετεχόντων Λιμενικών Αρχών.

Για τη σχολική χρονιά 2016- 2017, στόχος της Υπηρεσίας μας θα είναι η διεύρυνση του προγράμματος και στις τάξεις του Γυμνασίου, με ακόμα πιο αναβαθμισμένο και κατάλληλα διαμορφωμένο πρόγραμμα. Ευελπιστούμε ότι για την καινούργια σχολική χρονιά θα ενημερωθούν περισσότεροι μαθητές τόσο στην Αττική όσο και στην υπόλοιπη Επικράτεια. Η καλλιέργεια θαλάσσιας κυκλοφοριακής αγωγής, είναι δυνατόν, με τη διαχρονική υλοποίηση του προγράμματος, να αποδώσει καρπούς, τόσο μεσοπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα, συμβάλλοντας κατ επέκταση στη σταδιακή μείωση των ατυχημάτων στη θάλασσα, των πνιγμών και της παραβατικής γενικά συμπεριφοράς κατά τη διενέργεια θαλασσίων δραστηριοτήτων.


Πηγή: Υπουργείο Παιδείας

© 2016, edunews.gr. Για την αναδημοσίευση της είδησης από άλλες ιστοσελίδες είναι απαραίτητη η αναφορά του link προς το άρθρο του edunews.gr