Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο “Διδακτικές Διαδρομές στο Σημερινό Σχολείο”

ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Η παρουσίαση σύγχρονων διδακτικών προσεγγίσεων στην εκπαιδευτική διαδικασία.
Η ευαισθητοποίηση των εκπαιδευτικών σε θέματα διδακτικής μεθοδολογίας και εναλλακτικών προσεγγίσεων.
Ο δημιουργικός προβληματισμός και η αλληλεπίδραση γύρω από βασικά θέματα της διδασκαλίας των γνωστικών αντικειμένων.
Η σύνδεση της έρευνας με την εκπαιδευτική πράξη.
Η ανάδειξη του πολυγραμματισμού στο σύγχρονο σχολείο.
Η ανάδειξη και διάχυση «καλών πρακτικών» σε διάφορους άξονες της εκπαιδευτικής διαδικασίας και η διερεύνηση δυνατοτήτων εφαρμογής τους.

ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΣΕ:

Εκπαιδευτικούς της Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης όλων των ειδικοτήτων
Σχολικούς Συμβούλους της Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης
Στελέχη της Εκπαίδευσης
Ερευνητές
Διδάκτορες
Υποψήφιους Διδάκτορες
Μεταπτυχιακούς φοιτητές
Προπτυχιακούς φοιτητές

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις στα γνωστικά αντικείμενα της Π/θμιας και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
Σχεδιασμός και υλοποίηση διαθεματικών-διεπιστημονικών διδακτικών σεναρίων στην Π/θμια και στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.
Μέθοδοι και πρακτικές εφαρμογές που αναπτύσσουν τη δημιουργική μάθηση, την κριτική σκέψη, τις κοινωνικές δεξιότητες και τη συναισθηματική νοημοσύνη των μαθητών.
Διασύνδεση Π/θμιας με Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.
Διασύνδεση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και Ερευνητικά κέντρα.
Προσέγγιση κρίσιμων και αυξημένης δυσκολίας εννοιών στη διδακτική πράξη.
Έρευνα στην εφαρμογή των ΤΠΕ στην εκπαίδευση.
Πολιτισμός και Εκπαίδευση. Παιδαγωγική αξιοποίηση της τέχνης στο σχολείο.

ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΥΠΟΒΛΗΘΟΥΝ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Οι εργασίες που υποβάλλονται στο Συνέδριο πρέπει να είναι πρωτότυπες.
• Ο Συγγραφέας, ή οι Συγγραφείς (έως το πολύ 4 ανά εργασία), με την υποβολή μιας εργασίας δεσμεύονται ότι δεν έχουν δημοσιεύσει αλλού ή υποβάλει προς δημοσίευση, την ίδια ή παραλλαγή της.
• Οι εργασίες, σύμφωνα με τη διεθνή επιστημονική δεοντολογία εγκρίνονται μετά από διαδικασία ανώνυμης κρίσης από δύο τουλάχιστον κριτές.
• Οι συγγραφείς επισυνάπτουν μία ξεχωριστή σελίδα με ένα σύντομο βιογραφικό σημείωμα (50-60 λέξεις) και πλήρη στοιχεία επικοινωνίας: Διεύθυνση, Τηλέφωνα και e-mail.
• Οι οδηγίες μορφοποίησης και υποβολής εργασιών θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Συνεδρίου.
• Οι εργασίες κρίνονται αποκλειστικά βάσει της επιστημονικής τους επάρκειας με ανώνυμη κρίση από την Επιστημονική Επιτροπή του Συνεδρίου και από Επιτροπή κριτών που θα αποτελείται από Μέλη Δ.Ε.Π Ελληνικών Πανεπιστημίων, Σχολικούς Συμβούλους, Διδάκτορες.

ΕΠΙΖΗΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Πλήρεις εισηγήσεις.
Αφορούν στην παρουσίαση πρωτότυπων ερευνητικών μελετών και εργασιών. Το τελικό κείμενο δε θα πρέπει να υπερβαίνει τις 10 σελίδες.
Σύντομες εισηγήσεις.
Αφορούν στην παρουσίαση μελετών και εργασιών που βρίσκονται σε εξέλιξη. Το κείμενο δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις 2 σελίδες, με ενδεικτική βιβλιογραφία.
Αφίσες (Posters).
Αφορούν εργασίες, έρευνες, δράσεις και θα περιέχουν την κεντρική ιδέα, τη μεθοδολογία και τα βασικά ερωτήματα. Οι παρουσιάσεις αφίσας θα γίνουν σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο και θα συνοδεύονται από οργανωμένη ομαδική συζήτηση. Το τελικό κείμενο δεν θα πρέπει να υπερβαίνει χαρτί μεγέθους A0.
Βιωματικά Εργαστήρια.
Αφορούν κυρίως σε workshops παρουσίασης διδακτικών προσεγγίσεων. Θα πραγματοποιηθούν σε αίθουσες διδασκαλίας ή εργαστήρια Η/Υ και θα έχουν διάρκεια 1 – 3 ώρες. Οι εισηγητές είναι υποχρεωμένοι να υποβάλλουν και τα τυχόν φύλλα εργασίας που θα χρησιμοποιήσουν.

ΟΙ ΚΡΙΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

• Επόμενη ανακοίνωση Συνεδρίου: 10 Ιανουαρίου 2016
• Έναρξη υποβολής εργασιών: 1 Φεβρουαρίου 2016
• Πέρας υποβολής εργασιών: 30 Απριλίου 2016
• Ενημέρωση κρίσης εργασιών: 30 Ιουνίου 2016
• Ανάρτηση προγράμματος Συνεδρίου: 10 Σεπτεμβρίου 2016
• Εγγραφή συνέδρων: μέχρι 10 Οκτωβρίου 2016
Διεξαγωγή Συνεδρίου: 14-16 Οκτωβρίου 2016

ΕΓΓΡΑΦΗ

Το ποσό της εγγραφής ορίζεται σε 20 Ευρώ ανά εργασία, ενώ για προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους Διδάκτορες ορίζεται σε 10 Ευρώ ανά εργασία. Για κάθε εργασία (εισήγηση, αφίσα, εργαστήριο) που θα δημοσιευτεί στα Πρακτικά του Συνεδρίου, πρέπει να υπάρχει εγγραφή τουλάχιστον ενός συγγραφέα πριν από τις 10/10/2016 .
Στους συνέδρους παρέχεται:
• Ο φάκελος του Συνεδρίου
• Βεβαίωση Εισήγησης
• Βεβαίωση παρακολούθησης
• Τα Πρακτικά του Συνεδρίου, σε ηλεκτρονική μορφή (ISBN)

Ενημέρωση για το συνέδριο (ανακοινώσεις, επιτροπές, διαδικασία υποβολής εργασιών και εγγραφής των συνέδρων) παρέχεται στην ιστοσελίδα του συνεδρίου. http://synedriopplpp.wix.com/plpp

Για πληροφορίες:
Τηλέφωνο: 2610-431509, 427797
Fax: 2610431510
Ηλ. Ταχυδρομείο: synedriopplpp@gmail.com

Η Οργανωτική Επιτροπή

Σφαέλος Ιωάννης
Κυριακουλόπουλος Ευάγγελος
Φύττας Γεώργιος
Καρράς Νίκος
Καννά Ελένη
Ευσταθίου Αγγελική
Χιωτέλης Ιωάννης

© 2016, edunews.gr. Για την αναδημοσίευση της είδησης από άλλες ιστοσελίδες είναι απαραίτητη η αναφορά του link προς το άρθρο του edunews.gr

Print Friendly, PDF & Email