Προσδιορισμός του φόρου Μισθωτών και Συνταξιούχων

foros-oe-2015
Φόρος 2015

Προσδιορισμός του φόρου Μισθωτών και Συνταξιούχων

Ο φόρος Μισθωτών και Συνταξιούχων μειώνεται κατά 2100 ευρώ, εφόσον το φορολογητέο εισόδημα δεν υπερβαίνει τα 21.000 ευρώ και ο φόρος είναι μεγαλύτερος ή ίσος με 2100 ευρώ. Εάν το ποσό του φόρου είναι μικρότερο των δύο χιλιάδων εκατό (2.100) ευρώ, το ποσό της μείωσης περιορίζεται στο ποσό του αναλογούντος φόρου. Για φορολογητέο εισόδημα το οποίο υπερβαίνει το ποσό των είκοσι ενός χιλιάδων (21.000) ευρώ, το ποσό της μείωσης μειώνεται κατά εκατό (100) ευρώ ανά χίλια (1.000) ευρώ του φορολογητέου εισοδήματος.
Παράδειγμα: Έστω εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες 23000 ευρώ. Ο φόρος που προκύπτει είναι  23000*22%=5060 ευρώ. Επειδή το δηλωθέν εισόδημα είναι 2000 ευρώ πάνω από το όριο των 21000 ευρώ του φορολογικού μέτρου, τότε η μείωση του φόρου περιορίζεται κατά 200 ευρώ, δηλαδή από 2100 ευρώ γίνεται 1900 ευρώ (100 ευρώ μείωση φόρου για κάθε 1000 ευρώ αύξησης  εισοδήματος). Τελικό ποσό φόρου εισοδήματος για πληρωμή = 5060 – 1900 = 3160 ευρώ.
Επισημαίνεται ότι ο κωδικός 049 είναι ανενεργός, διότι για το φορολογικό έτος 2015 δεν απαιτείται η συγκέντρωση αποδείξεων για τη μείωση του φόρου εισοδήματος.

Επιμέλεια
Καλοδήμος Δ.

© 2016, edunews.gr. Για την αναδημοσίευση της είδησης από άλλες ιστοσελίδες είναι απαραίτητη η αναφορά του link προς το άρθρο του edunews.gr

Print Friendly, PDF & Email