Πρόσθετη Διδακτική Στήριξη: Δικαιολογητικά για την Φυσική Αγωγή.

ΘΕΜΑ : Πρόσθετη Διδακτική Στήριξη: Δικαιολογητικά για την Φυσική Αγωγή.

Σε συνέχεια της με αρ. πρωτ. 49047/Δ2/22-03-2016 εγκυκλίου του ΥΠ.Π.Ε.Θ. και όσον αφορά τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για συμμετοχή μαθητών στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής, διευκρινίζεται ότι, οι γονείς/κηδεμόνες θα πρέπει να προσκομίσουν Μαθητική Αθλητική Ταυτότητα, σύμφωνα με τις παρ.8.1.2 και 8.2 της υπ’ αριθμ. 9283/Δ5/20-01-2015 Υ.Α. (ΦΕΚ 143 Β΄) ή, μέχρι την έκδοση της Μαθητικής Αθλητικής Ταυτότητας, Α.Δ.Υ.Μ. και βεβαίωση ιατρού καρδιολόγου.

Ο ΠΡΟÏΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΠΟΦΥΛΑΤΟΣ

Μαρούσι, 31-03-2016
Αρ. πρωτ. 54352/Δ2

© 2016, edunews.gr. Για την αναδημοσίευση της είδησης από άλλες ιστοσελίδες είναι απαραίτητη η αναφορά του link προς το άρθρο του edunews.gr

Print Friendly, PDF & Email