Κατάλογος τηλεφώνων φορέων ψυχοκοινωνικής στήριξης

Θέμα: Διαβίβαση εγκυκλίου Υπουργείου Υγείας με τίτλο: «Ενημέρωση σχετικά με τη λειτουργία τηλεφωνικών γραμμών ψυχοκοινωνικής στήριξης και πληροφόρησης πολιτών σε επίπεδο Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας».

Σας διαβιβάζουμε σε συνημμένο ηλεκτρονικό αρχείο τη με αρ. πρ. Γ3δ/ΔΦ.15,18,19,20/ΓΠ οικ. 60004/05-08-2015 (ΑΔΑ: ΩΟΞΓ465ΦΥΟ-3Γ8) εγκύκλιο του Τμήματος Αγωγής Υγείας και Πρόληψης της Δ/νσης Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας & Πρόληψης του Υπουργείου Υγείας με θέμα: «Ενημέρωση σχετικά με τη λειτουργία τηλεφωνικών γραμμών ψυχοκοινωνικής στήριξης και πληροφόρησης πολιτών σε επίπεδο Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας» για ενημέρωσή σας, ενημέρωση των υπαλλήλων αρμοδιότητάς σας και ενημέρωση των συλλόγων γονέων και κηδεμόνων των σχολικών μονάδων Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης.
Για περαιτέρω διευκρινίσεις επί του περιεχομένου του εγγράφου, παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να επικοινωνήσουν απευθείας με τον φορέα έκδοσής του.

Κατάλογος τηλεφώνων φορέων ψυχοκοινωνικής στήριξης

© 2015, edunews.gr. Για την αναδημοσίευση της είδησης από άλλες ιστοσελίδες είναι απαραίτητη η αναφορά του link προς το άρθρο του edunews.gr

Print Friendly, PDF & Email