ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΣΕΝΑΡΙΩΝ

ΘΕΜΑ : ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΣΕΝΑΡΙΩΝ

Η προθεσμία υποβολής ψηφιακών διδακτικών σεναρίων της με αρ. πρωτ. 4527/17-6-2015  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΣΕΝΑΡΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΓΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (η οποία βρίσκεται αναρτημένη  εδώ)
παρατείνεται έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2015.

Η εκπόνηση, υποβολή, αξιολόγηση και ανάδειξη των βέλτιστων σεναρίων πραγματοποιείται μέσω του Ψηφιακού Συστήματος – Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας Ανάπτυξης, Σχεδίασης, Υποβολής και Αξιολόγησης «ΑΙΣΩΠΟΣ» που έχει
αναπτυχθεί από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.). Στην Πλατφόρμα βρίσκεται αναρτημένο μεγάλο πλήθος δειγματικών σεναρίων, στη διάθεση όλων των εκπαιδευτικών – δημιουργών.
Η Πλατφόρμα είναι προσβάσιμη στην ακόλουθη διεύθυνση : http://aesop.iep.edu.gr/

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΤΟΥ Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΣΑΠΗΣ

© 2015, edunews.gr. Για την αναδημοσίευση της είδησης από άλλες ιστοσελίδες είναι απαραίτητη η αναφορά του link προς το άρθρο του edunews.gr

Print Friendly, PDF & Email