Το σχέδιο νόμου για τα προαπαιτούμενα της δανειακής σύμβασης με τον ΕΜΣ.