Προγράμματα Σπουδών των μαθημάτων της Γ΄ τάξης Ημερησίου Γενικού Λυκείου και της Δ΄ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου.

Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α΄, Β΄, Γ΄ και Δ΄ τάξεων του Εσπερινού Γενικού Λυκείου Το ΦΕΚ εδώ

Προγράμματα Σπουδών των μαθημάτων της Γ΄ τάξης Ημερησίου Γενικού Λυκείου και της Δ΄ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου. Το ΦΕΚ εδώ

Για τα μαθήματα της Γ΄ τάξης Ημερησίου Γενικού Λυκείου και της Δ΄ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου θα εφαρμοστούν τα κάτωθι Προγράμματα Σπουδών:

Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α΄, Β΄, Γ΄ και Δ΄ τάξεων του Εσπερινού Γενικού Λυκείου

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Θρησκευτικά 2289/Γ2/26−03−1998 Υ.Α. (ΦΕΚ Β΄ 406)

Νεοελληνική Γλώσσα 1088/Γ2/05−03−1999 Υ.Α. (ΦΕΚ Β΄ 561)

Νεοελληνική Λογοτεχνία 1091/Γ2/05−03−1999 Υ.Α. (ΦΕΚ Β΄ 344)

Ιστορία 47341/Γ2/13−05−2005 Υ.Α. (ΦΕΚ Β΄ 696)

Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής 2861/Γ2/12−05−1999 Υ.Α. (ΦΕΚ Β΄ 1342)

Βιολογία 1096/Γ2/05−03−1999 Υ.Α. (ΦΕΚ Β΄ 366)

Ιστορία Κοινωνικών Επιστημών 8212/Γ2/28−01−2002 Υ.Α. (ΦΕΚ Β΄ 131), άρθρο 24 περίπτωση Α «Σκοποί διδασκαλίας του μαθήματος»

Ξένη Γλώσσα Αγγλικά 3994/Γ2/30−08−1999 Υ.Α. (ΦΕΚ Β΄ 1868)

Γαλλικά 2896/Γ2/16−08−2000 Υ.Α. (ΦΕΚ Β΄ 1082)

Γερμανικά Π.Δ. 262/1997 (ΦΕΚ Α΄ 189)

ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα 1090/Γ2/05−03−1999 Υ.Α. (ΦΕΚ Β΄ 342)

Ιστορία 101609/Γ2/30−09−2002 Υ.Α. (ΦΕΚ Β΄ 1313), όπως τροποποιήθηκε με την 47341/Γ2/13−05−2005 Υ.Α. (ΦΕΚ Β΄ 696)

Λογοτεχνία 63803/Γ2/06−07−2004 Υ.Α. (ΦΕΚ Β΄ 1064)

Κοινωνιολογία 99624/Γ2/17−09−2003 Υ.Α. (ΦΕΚ Β΄ 1374)

Λατινικά Αριθ. 82440/Δ2/25-5-2015 (ΦΕΚ Β΄ 940)

ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Μαθηματικά 2861/Γ2/12−05−1999 Υ.Α. (ΦΕΚ Β΄ 1342)

Φυσική 10583/Γ2/03−02−2003 Υ.Α. (ΦΕΚ Β΄ 150)

Βιολογία 1096/Γ2/05−03−1999 Υ.Α. (ΦΕΚ Β΄ 366)

Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον (ΑΕΠΠ) 1083/Γ2/05−03−1999 Υ.Α. (ΦΕΚ Β΄ 345)

Χημεία Αριθ. 82442/Δ2/25-5-2015 (ΦΕΚ Β΄ 940)

ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Μαθηματικά 2861/Γ2/12−05−1999 Υ.Α. (ΦΕΚ Β΄ 1342)

Αρχές Οικονομικής Θεωρίας (ΑΟΘ) 8212/Γ2/28−01−2002 Υ.Α. (ΦΕΚ Β΄ 131), άρθρο 20 περίπτωση Α «Σκοποί διδασκαλίας του μαθήματος»

Ιστορία 101609/Γ2/30−09−2002 Υ.Α. (ΦΕΚ Β΄ 1313), όπως τροπο ποιήθηκε με την 47341/Γ2/13−05−2005 Υ.Α. (ΦΕΚ Β΄ 696)

Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον (ΑΕΠΠ) 1083/Γ2/05−03−1999 Υ.Α. (ΦΕΚ Β΄ 345)

Κοινωνιολογία 99624/Γ2/17−09−2003 Υ.Α. (ΦΕΚ Β΄ 1374)

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Δεύτερη Ξένη Γλώσσα Αγγλικά 3994/Γ2/30−08−1999 Υ.Α. (ΦΕΚ Β΄ 1868)

Γαλλικά 2896/Γ2/16−08−2000 Υ.Α. (ΦΕΚ Β΄ 1082)

Γερμανικά Π.δ. 262/1997 (ΦΕΚ Α΄ 189)

Ελεύθερο Σχέδιο 8212/Γ2/28−01−2002 Υ.Α. (ΦΕΚ Β΄ 131) άρθρο 42 περίπτωση Α «Σκοποί διδασκαλίας του μαθήματος»

Γραμμικό σχέδιο 8212/Γ2/28−01−2002 Υ.Α. (ΦΕΚ Β΄ 131), άρθρο 41 περίπτωση Α «Σκοποί διδασκαλίας του μαθήματος»

Ιστορία της Τέχνης 8212/Γ2/28−01−2002 Υ.Α. (ΦΕΚ Β΄ 131), άρθρο 40 περίπτωση Α «Σκοποί διδασκαλίας του μαθήματος»

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών (ΑΟΔΕΥ) 19306/Γ2/22−02−2002 Υ.Α. (ΦΕΚ Β΄ 252), Πρόγραμμα Σπουδών ΤΕΕ

Η ισχύς των υπ’ αριθμ. 8562/Δ2/19−01−2015 (ΦΕΚ Β΄ 182), 8560/Δ2/19−01−2015 (ΦΕΚ Β΄ 156), 8564/Δ2/19−01−2015 (ΦΕΚ Β΄ 189), 8561/Δ2/19−01−2015 (ΦΕΚ Β΄ 197), 8604/Δ2/19−01−2015 (ΦΕΚ Β΄ 155), 8570/Δ2/19−01−2015 (ΦΕΚ Β΄ 184), 8601/Δ2/ 19−01−2015 (ΦΕΚ Β΄ 183), 8619/Δ2/19−01−2015 (ΦΕΚ Β΄ 185), 8621/Δ2/19−01−2015 (ΦΕΚ Β΄ 154), 8563/Δ2/19−01−2015 (ΦΕΚ Β΄ 153), 8614/Δ2/19−01−2015 (ΦΕΚ Β΄ 186), 8622/Δ2/19−01−2015 (ΦΕΚ Β΄ 162), 8567/Δ2/19−01−2015 (ΦΕΚ Β΄ 180), 8565/Δ2/ 19−01−2015 (ΦΕΚ Β΄ 157), 8602/Δ2/19−01−2015 (ΦΕΚ Β΄ 188), 8613/Δ2/19−01−2015 (ΦΕΚ Β΄ 181) υπουργικών αποφάσεων αναστέλλεται για το σχολικό έτος 2015−2016 ως προς τα προγράμματα σπουδών της Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου.

Η ισχύς της παρούσης απόφασης αρχίζει από το σχολικό έτος 2015−2016 . Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 22 Μαΐου 2015

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ

επιμέλεια άρθρου: Καλοδήμος Δ.

© 2015, edunews.gr. Για την αναδημοσίευση της είδησης από άλλες ιστοσελίδες είναι απαραίτητη η αναφορά του link προς το άρθρο του edunews.gr

Print Friendly, PDF & Email