Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση θέσεων Διευθυντών όλων των τύπων Σχολικών Μονάδων Β/θμιας Εκπαίδευσης Ν. Φθιώτιδας

Διευκρινήσεις:
1. Φ.361.22/27/80025/Ε3/19-5-2015 ( ΑΔΑ: 6Ι5Β465ΦΘ3-ΨΕ2 )
2. Φ.361.22/31/81732/Ε3/21-5-2015 ( ΑΔΑ: 60ΕΜ465ΦΘ3-Λ21 )
3. Φ.361.22/33/83657/Ε3/26-5-2015 ( ΑΔΑ: 610I465ΦΘ3-8ΧΧ )
4. Φ.361.22/33/85013/Ε3/28-5-2015 ( ΑΔΑ: ΒΝΣΣ465ΦΘ3-ΙΡΨ )

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 2015

ΦΕΚ_2015_915Β
(Καθορισμός της διαδικασίας, υποβολής αιτήσεων και επιλογής διευθυντών σχολικών μονάδων και εργαστηριακών κέντρων. )

Νόμος 4327/2015 (Μόρια /Προϋποθέσεις )

ΑΙΤΗΣΗ-ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ-ΣΧΟΛΙΚΩΝ-ΜΟΝΑΔΩΝ-2015

ΥΠΕΥΘΥΝΗ-ΔΗΛΩΣΗ-ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ-2015

ΣΧΟΛΕΙΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 2015

28-5-2015
Διευκρινίσεις σχετικά με την επιλογή υποψηφίων Διευθυντών όλων των τύπων Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης – Χρονοδιάγραμμα διαδικασίας επιλογής Διευθυντών – Υποδιευθυντών Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
εδώ

Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής, να υποβάλουν σχετική αίτηση που θα συνοδεύεται από τα αναγκαία δικαιολογητικά από τις 28-05-2015 και εντός αποκλειστικής προθεσμίας τεσσάρων (04) εργάσιμων ημερών, δηλ. μέχρι τις 03-06-2015.

© 2015, edunews.gr. Για την αναδημοσίευση της είδησης από άλλες ιστοσελίδες είναι απαραίτητη η αναφορά του link προς το άρθρο του edunews.gr

Print Friendly, PDF & Email