ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ : «ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ∆ΕΞΙΟΤΗΤΕΣ»

2ο ∆ΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ
«ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ∆ΕΞΙΟΤΗΤΕΣ»
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ

http://blogs.sch.gr/kkiourtsis/files/2011/06/praktika-synedriou-EEEE.pdf

© 2011, edunews.gr. Για την αναδημοσίευση της είδησης από άλλες ιστοσελίδες είναι απαραίτητη η αναφορά του link προς το άρθρο του edunews.gr

Print Friendly, PDF & Email