H αίτηση για τις Στρατιωτικές Σχολές. Πως συμπληρώνεται. Τα δικαιολογητικά

Αίτηση Υποψηφίου στην Προκήρυξη για ΑΣΕΙ – ΑΣΣΥ 2015

Προκήρυξη για ΑΣΕΙ – ΑΣΣΥ 2015

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΓΕΕΘΑ:

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΕΝΤΥΠΟΥ

Απαραίτητες  προϋποθέσεις για να καταστεί επεξεργάσιμη η ΑΙΤΗΣΗ – ­ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ του υποψηφίου ως ακολούθως:

α.         Η ύπαρξη περιβάλλοντος WINDOWS στον Η/Υ που θα χρησιμοποιήσετε.

β.         Η ύπαρξη της εφαρμογής ADOBE READER στον ανωτέρω Η/Υ.

γ.         Πρώτα από όλα, αποθηκεύετε στον Η/Υ σας την ΑΙΤΗΣΗ – ­ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ του υποψηφίου και στην συνέχεια την ανοίγετε προκειμένου να την συμπληρώσετε.

δ.         Ξεκινάτε από την αρχή. Προσοχή διότι αν δεν έχετε συμπληρώσει προηγούμενο πεδίο δεν μπορείτε να συνεχίσετε στο επόμενο.

ε.         Στα πεδία όπου απαιτείται συμπλήρωση στοιχείων του υποψηφίου, αυτή πραγματοποιείται με ελληνικά κεφαλαία (όπως αναφέρεται και στις οδηγίες του εν λόγω εντύπου) ενώ στα υπόλοιπα πεδία, επιλέγεται από τον υποψήφιο μέσα από τις επιλογές που ήδη υφίστανται σε κάθε πεδίο ξεχωριστά.

 

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΙ ΣΧΟΛΩΝ
Έλληνες Εσωτερικού
α. Υποβολή Αίτησης-Δικαιολογητικών έως Παρασκευή 15 Μαΐου 2015 (Ημερομηνία σφραγίδας ταχυδρομικής υπηρεσίας).
β. Έκδοση Κατάστασης Υποψηφίων με Ελλιπή Δικαιολογητικά έως Τετάρτη3 Ιουνίου 2015.
γ. Υποβολή Ελλιπών Δικαιολογητικών έως Τετάρτη 10 Ιουνίου 2015 (Ημερομηνία σφραγίδας ταχυδρομικής υπηρεσίας).
δ. Έκδοση τελικής κατάστασης δεκτών υποψηφίων για συμμετοχή στις ΠΚΕ καθώς και προγράμματος διεξαγωγής των ΠΚΕ (τόπος – χρόνος):Παρασκευή 19 Ιουνίου 2015

Ενημέρωση και οδηγίες για την αθλητική δοκιμασία υποψηφίων εδώ

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
α. ΑΠΟ ΕΛΛΗΝΕΣ – ΙΔΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ
(1) Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση υποψηφίου, όπως Υπόδειγμα «7».
(2) Φωτοαντίγραφο (Φ/Α) απολυτηρίου, εφόσον έχουν αποφοιτήσει την παρελθούσα εκπαιδευτική περίοδο και παλαιότερα. Όσοι αποφοιτούν την παρούσα εκπαιδευτική περίοδο, βεβαίωση του Λυκειάρχη ότι είναι μαθητές της Γ Λυκείου και ότι η διαγωγή τους μέχρι την ημερομηνία εκδόσεως της είναι τουλάχιστον “ΚΟΣΜΙΑ”. (Υπόδειγμα «5»). Εφόσον ο Λυκειάρχης αρνηθεί την έκδοση αυτής της βεβαιώσεως, θα αναφέρεται αυτό σε ιδιαίτερη υπεύθυνη δήλωση που θα υπογράφεται από τον ενήλικο υποψήφιο ή για τον ανήλικο από τον ασκούντα ή τους ασκούντες τη γονική μέριμνα ή επιτροπεία θεωρούμενου του γνησίου της υπογραφής από ΚΕΠ.
(3) Πιστοποιητικό γέννησης, από το οποίο θα προκύπτει και η Ελληνική ιθαγένεια.
(4) Φωτοτυπία των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας του υποψηφίου.
(5) Δελτίο υγειονομικής εξέτασης υποψηφίου ( θα προσκομιστεί στη Στρατιωτική Σχολή πρώτης (1ης) προτίμησης την 1η ημέρα των Υγειονομικών εξετάσεων).
(6) Οι υποψήφιοι -ες της ΣΙ (όλων των τμημάτων της) πρέπει επιπλέον, υποχρεωτικά να υποβάλουν πιστοποιητικό αναγνωρισμένο από το κράτος, όπως προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία, που θα βεβαιώνει τη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας σε επίπεδο Β2 (Καλή Γνώση) του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Γλωσσομάθειας [βλέπε σελ.5, υποπαράγραφο 8(ε) της παρούσας].
(7) Επισημαίνεται ότι, όσα δικαιολογητικά έχουν εκδοθεί από ξένη Κρατική αρχή ή Οργανισμό ή Ίδρυμα και για το λόγο αυτό είναι γραμμένα σε ξένη γλώσσα, διάφορη της Ελληνικής, θα πρέπει προκειμένου να γίνουν δεκτά να είναι επικυρωμένα και μεταφρασμένα στα Ελληνικά ή από Ελληνική Διπλωματική αρχή στο εξωτερικό ή το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας (δεν ισχύει για τα πτυχία Αγγλικών της προηγούμενης παραγράφου).
(8) Επιπρόσθετα δικαιολογητικά, εφόσον ο υποψήφιος υπάγεται σε μια από τις ειδικές κατηγορίες, όπως αναλύονται στο Παράρτημα «Β».

Περισσότερα εδώ

Καλοδήμος Δ. Υπεύθυνος ΣΕΠ ΚΕΣΥΠ Λαμίας

© 2015, edunews.gr. Για την αναδημοσίευση της είδησης από άλλες ιστοσελίδες είναι απαραίτητη η αναφορά του link προς το άρθρο του edunews.gr

Print Friendly, PDF & Email

5 thoughts on “H αίτηση για τις Στρατιωτικές Σχολές. Πως συμπληρώνεται. Τα δικαιολογητικά

 1. Πρόβλημα στη συμπλήρωση του αριθμού ΑΜΚΑ στην Αίτηση-Δήλωση για τις Στρατιωτικές Σχολές

  Αν το πρώτο νούμερο του ΑΜΚΑ είναι το 0, τότε το αρχείο το σβήνει.
  Θα είναι δεκτή η αίτηση;

 2. Ευχαριστώ πολύ για την άμεση ενημέρωση. Δοκίμασα σε nitropdf, το 0 το κρατούσε, αλλά είχε πρόβλημα στις επιλογέσ των στρατιωτικών σχολών

 3. Καλημέρα
  Θα ήθελα να μάθω τον τρόπο που στέλνουμε ηλεκτρονικά την αίτηση για τις στρατιωτικές σχολές.
  Ευχαριστώ

Comments are closed.