Ολόκληρη η τροπολογία για την επιλογή στελεχών εκπαίδευσης

η τροπολογία για την επιλογή στελεχών εκπαίδευσης όπως κατατέθηκε στη Βουλή εδώ

Οι προϋποθέσεις επιλογής στη σελίδα 20 (2)
Τα κριτήρια επιλογής  στη σελίδα 24 (6)
Η αποτίμηση των σταθερών μορίων στη σελίδα 24 (6)
Θητεία στελεχών  στη σελίδα 36 (18)

Η παραπάνω τροπολογία τροποποιεί το νόμο 3848 /2010 που μπορείτε να δείτε εδώ

Τα κριτήρια
– Συνολικά το κριτήριο της επιστημονικής – παιδαγωγικής συγκρότησης και κατάρτισης αποτιμάται με 9 έως 11 μονάδες κατ’ ανώτατο όριο, από τις οποίες διδακτορικό δίπλωμα 4 μονάδες και μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών 3 μονάδες. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος κατέχει διδακτορικό δίπλωμα και μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών λαμβάνει κατά ανώτατο όριο 4 μονάδες. Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών ενός έτους δεν μοριοδοτείται. Διδακτορικό δίπλωμα ή μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών που ήταν αναγκαίο προσόν για τον διορισμό δεν μοριοδοτείται. Η κατοχή δεύτερου μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου σπουδών δεν μοριοδοτείται επιπροσθέτως…
– Το κριτήριο της υπηρεσιακής κατάστασης, καθοδηγητικής και διοικητικής εμπειρίας αποτιμάται με 14 μονάδες κατ’ ανώτατο όριο, από τις οποίες η υπηρεσιακή κατάσταση έχει 11 μονάδες κατ’ ανώτατο όριο.
– Συμβολή στο εκπαιδευτικό έργο – Προσωπικότητα – γενική συγκρότηση έχει 12 μονάδες κατ’ ανώτατο όριο.
Ως διευθυντές Εκπαίδευσης επιλέγονται εκπαιδευτικοί της οικείας βαθμίδας, με δωδεκαετή τουλάχιστον εκπαιδευτική υπηρεσία στην Πρωτοβάθμια ή Δευτεροβάθμια εκπαίδευση, οι οποίοι έχουν ασκήσει διδακτικά καθήκοντα για δέκα τουλάχιστον έτη, από τα οποία τουλάχιστον επτά σε σχολεία της οικείας βαθμίδας.
Ως διευθυντές σχολικών μονάδων και ΕΚ επιλέγονται εκπαιδευτικοί της οικείας βαθμίδας με δεκαετή τουλάχιστον εκπαιδευτική υπηρεσία, οι οποίοι έχουν ασκήσει διδακτικά καθήκοντα για οκτώ τουλάχιστον έτη στην Πρωτοβάθμια ή Δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

© 2015, edunews.gr. Για την αναδημοσίευση της είδησης από άλλες ιστοσελίδες είναι απαραίτητη η αναφορά του link προς το άρθρο του edunews.gr

Print Friendly, PDF & Email