Ελάχιστος αριθμός μαθητών Ημερήσιων και Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων

ΘΕΜΑ: «Ελάχιστος αριθμός μαθητών Ημερήσιων και Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων»

Σχετικά με τον ελάχιστο αριθμό μαθητών στα Ημερήσια και Εσπερινά Επαγγελματικά Λύκεια και σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 12/10-03-2015 Πράξη του Δ.Σ. του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.), σας γνωρίζουμε ότι ισχύουν τα εξής:
• η με αρ. πρωτ. 128615/Γ2/2013 (Β΄ 2360) Υπουργική Απόφαση για την Α΄ τάξη ΕΠΑ.Λ.
• η με αρ. πρωτ. 100637/Γ2/2014 (Β΄ 1891) Υπουργική Απόφαση για τη Β΄ τάξη ΕΠΑ.Λ.
• η με αρ. πρωτ. 82029/Γ2/2011 (Β΄ 1644) Υπουργική Απόφαση για τη Γ΄ τάξη ΕΠΑ.Λ.
Τέλος, όσον αφορά τον ελάχιστο αριθμό μαθητών στα Γαλλικά ή Γερμανικά της ειδικότητας «Υπάλληλος Οικονομίας και Διοίκησης στον Τουρισμό» του Τομέα Οικονομίας και Διοίκησης της Β΄ και Γ΄ τάξης ΕΠΑ.Λ. ισχύει η με αρ. πρωτ. 100637/Γ2/2014 (Β΄ 1891) Υπουργική Απόφαση.

ypurgeio_pol_ped_thris

© 2015, edunews.gr. Για την αναδημοσίευση της είδησης από άλλες ιστοσελίδες είναι απαραίτητη η αναφορά του link προς το άρθρο του edunews.gr

Print Friendly, PDF & Email