2ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός Καινοτομίας «ideatree»

Ο 2ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός Καινοτομίας και Νεανικής Επιχειρηματικότητας είναι γεγονός!
Για δεύτερη συνεχή χρονιά το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης – Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ διοργανώνει τον Διαγωνισμό ideatree!

Οι στόχοι του Διαγωνισμού είναι:

1.Η δημιουργία ενός ολοκληρωμένου προγράμματος επιχειρηματικής επιτάχυνσης στην Ελλάδα. Το πρόγραμμα επιχειρηματικού επιταχυντή θα λάβει χώρα σε τοποθεσία εκτός αστικών κέντρων όπου οι ομάδες που θα διακριθούν με την κατάλληλη υποστήριξη θα κληθούν να βελτιώσουν και να εξελίξουν τις ιδέες τους. Η ανάδειξη και προώθηση της επιχειρηματικότητας, της καινοτομίας και της εξωστρέφειας στον νεανικό ανθρώπινο δυναμικό της χώρας μας.

2.Η ανάδειξη και προώθηση της επιχειρηματικότητας, της καινοτομίας και της εξωστρέφειας στο νεανικό ανθρώπινο δυναμικό της χώρας μας

3.Η προώθηση της έρευνας και παραγωγής καινοτομίας καθώς και της εξωστρέφειας ως βασικής φιλοσοφίας για την αναβάθμιση της ανταγωνιστικότητας της χώρας μας και την προβολή των δημιουργικών και παραγωγικών δυνατοτήτων της.

4.Η ενθάρρυνση της δημιουργίας νέων επιχειρήσεων στους τομείς υψηλής προστιθέμενης αξίας και καινοτομίας.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των επιχειρηματικών ιδεών είναι η 22η Μαΐου 2015.
Οι πέντε επικρατέστερες επιχειρηματικές ιδέες θα βραβευτούν σε ειδική τελετή η οποία θα ανακοινωθεί στην ιστοσελίδα του διαγωνισμού.

Οι τομείς στους οποίους ο Διαγωνισμός ideatree αναζητά καινοτόμες ιδέες αφορούν ένα ιδαίτερα διευρυμένο πλαίσιο της παρούσας οικονομικης και κοινωνικής δραστηριότητας στην Ελλάδα.

Στόχος του διαγωνισμού είναι να αναδειχτούν προτάσεις νέων ανθρώπων που δραστηριοποιούνται σε διαφορετικούς τομείς, έχουν ποικίλα αντικείμενα ενασχόλησης καθώς και διαφορετικά ενδιαφέροντα.

Πιο συγκεκριμένα οι τομείς στους οποίους αναζητούνται πρωτότυπες καινοτόμες επιχειρηματικές προτάσεις είναι:

↘Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών

↘Ενέργεια & Περιβάλλον

↘ Καινοτομία στον Πρωτογενή Τομέα (Γεωργία, Αλιεία, Κτηνοτροφία κτλ)

↘Τουρισμός & Πολιτισμός

↘Νέες τεχνολογίες στην εκπαίδευση

Οι προτάσεις θα πρέπει να υποβληθούν εμπρόθεσμα σύμφωνα με τους κανόνες του διαγωνισμού και να μην έχουν διακριθεί σε άλλο εγχώριο διαγωνισμό.

ΒΡΑΒΕΙΑ

Κάθε σπόρος χρειάζεται κατάλληλο περιβάλλον και συνθήκες για να ανθίσει. Μέσα από το ideatree στοχεύουμε για δεύτερη συνεχή χρονιά να παρέχουμε τις κατάλληλες υποδομές και συνθήκες προκειμένου οι καλύτερες ιδέες να ανθίσουν και να γίνουν τελικά πραγματικές επιχειρήσεις.

Μέσα από ένα συνδυασμό αξιολόγησης των προτάσεων και συμμετοχής των επικρατέστερων ομάδων στο πρώτο ολοκληρωμένο πρόγραμμα επιχειρηματικού επιταχυντή, την Εβδομάδα Επιχειρηματικής Επιτάχυνσης, οι καλύτερες ιδέες θα αποκτήσουν το πρώτο κεφάλαιο, την απαραίτητη στέγη και την κατάλληλη δικτύωση που απαιτείται προκειμένου να ξεκινήσουν την επιχειρηματική τους προσπάθεια.

Τα βραβεία του διαγωνισμού είναι αναλυτικά τα παρακάτω:

ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΒΡΑΒΕΙΑ

Οι ομάδες με τις πέντε επικρατέστερες προτάσεις θα λάβουν χρηματικά έπαθλα συνολικής αξίας 25.000€. Τα χρήματα αυτά θα επιβραβεύσουν όχι μόνο την προσπάθεια και την δημιουργικότητά των ομάδων, αλλά ο στόχος είναι να λειτουργήσουν σαν το πρώτο κεφάλαιο για την περαιτέρω ανάπτυξη των επιχειρηματικών ιδεών τους και την συνολική συνέχιση των επιδιώξεών τους. Τα χρηματικά έπαθλα θα κατανεμηθούν ως εξής:

1η ΟΜΑΔΑ: 9.000 €

2η ΟΜΑΔΑ: 6.000 €

3η ΟΜΑΔΑ: 5.000 €

4η ΟΜΑΔΑ: 3.000 €

5η ΟΜΑΔΑ: 2.000 €

ΣΤΕΓΑΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Οι πέντε καλύτερες προτάσεις θα έχουν την δυνατότητα στέγασης τους στους κορυφαίους συνεργατικούς χώρους-θερμοκοιτίδες επιχειρηματικότητας για νεοφυείς επιχειρήσεις και συγκεκριμένα στο Orange Grove, Found.ation, Impact Hub AthensThe Cube Athens και στην Θερμοκοιτίδα Νεοφυών Επιχειρήσεων Αθήνας (Θ.Ε.Α). Εκτός από την δωρεάν στέγαση για διάστημα τριών έως και πέντε μηνών, οι ομάδες θα επωφεληθούν από μια σειρά από υπηρεσίες που προσφέρουν οι συνεργατικοί χώροι όπως εκπαίδευση, events, mentoring και επιχειρηματική δικτύωση. Με την παροχή αυτή καλύπτεται μία πολύ σημαντική παράμετρος που είναι η στέγαση και η υποστήριξη από ανθρώπους με εμπειρία για ένα νεοφυές project.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

 Πέντε (5) υποτροφίες του Προγράμματος Συμπληρωματικής Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης (E-LEARNING) του Κέντρου Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης (ΚΕΚ) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών για τα μέλη της 1ης νικήτριας ομάδας του διαγωνισμού

Συγκεκριμένα,  κάθε ένας από τους  νικητές θα μπορεί να επιλέξει ο ίδιος και να παρακολουθήσει ένα  πρόγραμμα της επιλογής του από μία μεγάλη δεξαμενή διαθέσιμων  προγραμμάτων που υπάρχουν στο δικτυακό τόπο http://elearn.elke.uoa.gr/news.html. Απαραίτητη προϋπόθεση για την παρακολούθηση e-learning προγράμματος είναι ο συμμετέχων να πληροί τις προϋποθέσεις εισδοχής που αναφέρονται στον οδηγό σπουδών κάθε προγράμματος που υπάρχει αναρτημένος στη σελίδα του E-Learning http://elearn.elke.uoa.gr/index.php. Η επιτυχής ολοκλήρωση των προγραμμάτων οδηγεί σε Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης ή Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης. Σε περίπτωση που τα μέλη της πρώτης ομάδας δηλώσουν ότι δεν επιθυμούν να κάνουν χρήση των υποτροφιών, αυτές θα μεταβιβάζονται αυτόματα στους επόμενους νικητές με βάση τη σειρά κατάταξης που θα προκύψει στο διαγωνισμό.

√ Μία (1) υποτροφία για το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών: Master in Management of Business, Innovation & Technology (MBIT) του Athens Tech College  με την προϋπόθεση ότι τηρούνται οι απαραίτητες ακαδημαϊκές προϋποθέσεις.

Συγκεκριμένα, η υποτροφία θα δοθεί μετά από κλήρωση, σε ένα μέλος ομάδας των πέντε (5) επικρατέστερων προτάσεων.

Δύο (2) υποτροφίες φοίτησης για το πρόγραμμα σπουδών Diploma in Digital Marketing διάρκειας 69 ωρών, του Business College of Athens (BCA) – Οικονομικό Κολλέγιο Αθηνών  με την προϋπόθεση ότι τηρούνται οι απαραίτητες ακαδημαϊκές προϋποθέσεις.

Συγκεκριμένα, οι υποτροφίες θα δοθούν μετά από κλήρωση, σε δύο μέλη ομάδων των πέντε (5) επικρατέστερων προτάσεων.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ

Οι ομάδες με τα δύο καλύτερα videos παρουσίασης των επιχειρηματικών προτάσεων θα λάβουν ως έπαθλα τεχνολογικά προϊόντα χρήσιμα σε κάθε νέο που ασχολείται ενεργά με τον χώρο της καινοτομίας.

Η ιστοσελίδα του διαγωνισμού: http://ideatree.gr/

© 2015, edunews.gr. Για την αναδημοσίευση της είδησης από άλλες ιστοσελίδες είναι απαραίτητη η αναφορά του link προς το άρθρο του edunews.gr

Print Friendly, PDF & Email