184 Νέες θέσεις για πεντάμηνη εργασία στο Δήμο Λαμιέων

Άρχισε σήμερα Μεγάλη Δευτέρα η υποβολή των αιτήσεων για την κάλυψη των 184 θέσεων πλήρους απασχόλησης που θα προσληφθούν στο Δήμο Λαμιέων για χρονικό διάστημα 5 μηνών με το πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας του ΟΑΕΔ.

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται με απλό τρόπο, αποκλειστικά μέσω του διαδικτύου, στον ιστότοπο του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr) χρησιμοποιώντας το σχετικό πεδίο «καταχώρησης ηλεκτρονικών αιτήσεων». Σύμφωνα με το περιεχόμενο της πρώτης Δημόσιας Πρόσκλησης, δικαίωμα υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων, διαδικτυακά, στα προγράμματα Κοινωφελούς Χαρακτήρα έχουν μόνο οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ. που ανήκουν σε –τουλάχιστον- μια από τις παρακάτω κατηγορίες:

  1. Εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ., μέλη οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς και οι σύζυγοι αυτών, ομοίως, είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ.
  2. Εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ., μέλη μονογονεϊκών οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς
  3. Εγγεγραμμένοι ως μακροχρόνια άνεργοι στο μητρώο ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ.
  4. Άνεργοι πτυχιούχοι ΑΕΙ Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού τομέα εγγεγραμμένοι στο μητρώο του Ο.Α.Ε.Δ., για την κάλυψη θέσεων με βάση τα τυπικά προσόντα τους όπως αυτά αναλύονται στο Παράρτημα II της Δημόσιας Πρόσκλησης
  5. Εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ άνω των 29 ετών.

Επισημαίνεται ότι υποχρέωση προσκόμισης των σχετικών δικαιολογητικών στα ΚΠΑ2 μέχρι την λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, έχουν μόνο οι άνεργοι αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών. Οι πληροφορίες για τα λοιπά κριτήρια επιλογής και κατάταξης των ωφελουμένων αντλούνται αυτεπάγγελτα από το ΟΠΣ του ΟΑΕΔ, την Γ.Γ.Π.Σ. και την Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε..

Τα αντικειμενικά κριτήρια κατάταξης

Οι ωφελούμενοι επιλέγονται και κατατάσσονται στον Πίνακα Κατάταξης Ανέργων με βάση τα πέντε αντικειμενικά κριτήρια κατάταξης: 1) Το χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας ωφελουμένου με ανώτατο όριο τους 36 μήνες 2) Το χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας του/της συζύγου των ανέργων της πρώτης κατηγορίας, με ανώτατο όριο τους 36 μήνες 3) Το ετήσιο εισόδημα, ατομικό ή οικογενειακό 4) Την ηλικία και 5) Τον αριθμό των ανήλικων τέκνων. Το σύστημα επιλογής βασίζεται στη μοριοδότηση των συγκεκριμένων κριτηρίων με αντικειμενικό και διαφανή τρόπο με τη χρήση μηχανογραφικού λογισμικού του ΟΑΕΔ.

Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους, εγγεγραμμένους στο μητρώο του ΟΑΕΔ ανέργους, ηλικίας 18 ετών και άνω, ξεκίνησε σήμερα Μεγάλη Δευτέρα 6/4/2015 και λήγει στις 12 μ.μ. τη Δευτέρα 27/4/2015.

 

Αναλυτικά τις θέσεις εργασίας για το Δήμο Λαμιέων:

ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ  ΠΕ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ 2
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ  ΔΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 11
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ  ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 82
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ  ΠΕ ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ 5
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ  ΠΕ ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ – ΔΑΣΟΠΟΝΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ  ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 21
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ  ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 4
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ  ΤΕ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ  ΔΕ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ 5
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ  ΤΕ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ  ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 6
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ  ΔΕ ΚΛΗΤΗΡΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ  ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ  ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ  ΠΕ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ  ΠΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ 3
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ  ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 3
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ  ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ  ΔΕ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ 5
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ  ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 1
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ  ΠΕ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ  ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 3
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ  ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 2
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ  ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ 2
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ ΤΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ 2
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ  ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 2
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ  ΠΕ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ  ΔΕ ΦΥΛΑΚΕΣ 9
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ  ΤΕ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ  ΤΕ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 2
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 2

Δήμος Λαμίας

περισσότερες πληροφορίες εδώ

© 2015, edunews.gr. Για την αναδημοσίευση της είδησης από άλλες ιστοσελίδες είναι απαραίτητη η αναφορά του link προς το άρθρο του edunews.gr