Διοργάνωση επιμορφωτικού Σεμιναρίου

Θεμα: «Διοργάνωση επιμορφωτικού Σεμιναρίου»

Σας ενημερώνουμε ότι η Περιφερειακή Δ/νση Εκπ/σης Στερεάς με εισήγηση των Τμημάτων Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης ΠΕ & ΔΕ προγραμματίζει με την έναρξη του επόμενου Σχολικού Έτους επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα: «Διαχείριση Κινδύνων και Κρίσεων για την Ασφάλεια και Υγεία στις Σχολικές – Εκπαιδευτικές Μονάδες».
Το σεμινάριο απευθύνεται κατά κύριο λόγο σε Δ/ντές σχολικών Μονάδων, έχει διάρκεια 35 ωρών (7 ώρες ημερησίως για 5 συνεχόμενες εργάσιμες ημέρες) και υλοποιείται από το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης.
Προκειμένου να συμπληρωθεί ο ελάχιστος αριθμός συμμετεχόντων που είναι τα 20 άτομα, παρακαλούμε οι ενδιαφερόμενοι Δ/ντές σχολικών Μονάδων να αποστείλουν αίτηση συμμετοχής τους στην οικεία Δ/νση Εκπ/σης μέχρι το τέλος Απριλίου. Εάν για οποιαδήποτε λόγο κωλύεται ο Δ/ντής αίτηση συμμετοχής μπορεί να αποστείλει ο Υποδ/ντής ή οποιοσδήποτε εκπ/κός του σχολείου.

Π.Ε. Στερεάς Ελλάδας

© 2015, edunews.gr. Για την αναδημοσίευση της είδησης από άλλες ιστοσελίδες είναι απαραίτητη η αναφορά του link προς το άρθρο του edunews.gr

Print Friendly, PDF & Email